Cefazolin VCP - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Cefazolin VCP

Thông tin cơ bản thuốc Cefazolin VCP

Quy cách đóng gói

Hộp 1 lọ, 10 lọ; Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 5 ml

Thành phần

Cefazolin (dưới dạng Cefazolin natri) 1g

Dạng thuốc và hàm lượng

 

Cefazolin (dưới dạng Cefazolin natri) 1g