Actibon - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Actibon

Thông tin cơ bản thuốc Actibon

Quy cách đóng gói

Hộp 1 vỉ x 10 viên

Dạng thuốc và hàm lượng

 

Citicolin (dưới dạng Citicolin natri) 500 mg