Tags

thuốc trị động kinh

Tác dụng thuốc Lyrica 150mg

Tra cứu thông tin về thuốc Lyrica 150mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Gentixl

Tra cứu thông tin về thuốc Gentixl trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Gonnaz 300

Tra cứu thông tin về thuốc Gonnaz 300 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Depakine chrono

Tra cứu thông tin về thuốc Depakine chrono trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Gardenal 100mg

Tra cứu thông tin về thuốc Gardenal 100mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Phenobarbital

Tra cứu thông tin về thuốc Phenobarbital trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Alpovic 250mg

Tra cứu thông tin về thuốc Alpovic 250mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...