Tags

thuốc kháng virus

Tác dụng thuốc Phupogyl

Tra cứu thông tin về thuốc Phupogyl trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Ninazol

Tra cứu thông tin về thuốc Ninazol trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Metrogyl Gel

Tra cứu thông tin về thuốc Metrogyl Gel trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc OP.Viran 200mg

Tra cứu thông tin về thuốc OP.Viran 200mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Osafovir tablet

Tra cứu thông tin về thuốc Osafovir tablet trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Osafovir

Tra cứu thông tin về thuốc Osafovir trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Medilginal

Tra cứu thông tin về thuốc Medilginal trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Medigyno

Tra cứu thông tin về thuốc Medigyno trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Mapigyl

Tra cứu thông tin về thuốc Mapigyl trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Metronidazole injection

Tra cứu thông tin về thuốc Metronidazole injection trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Metronidazole Infusion

Tra cứu thông tin về thuốc Metronidazole Infusion trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...