Tags

thuốc kháng sinh

Tác dụng thuốc Klavunamox Bid 400/57mg Suspension

Tra cứu thông tin về thuốc Klavunamox Bid 400/57mg Suspension trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, ...

Tác dụng thuốc Opeazitro 250

Tra cứu thông tin về thuốc Opeazitro 250 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Opeazitro 200mg

Tra cứu thông tin về thuốc Opeazitro 200mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Medikit

Tra cứu thông tin về thuốc Medikit trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Medflocin eye Drops

Tra cứu thông tin về thuốc Medflocin eye Drops trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Pipetazob

Tra cứu thông tin về thuốc Pipetazob trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Piperazam 4.5g

Tra cứu thông tin về thuốc Piperazam 4.5g trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Piperbact 4,5gm

Tra cứu thông tin về thuốc Piperbact 4,5gm trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Omeprakit

Tra cứu thông tin về thuốc Omeprakit trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Malanil paediatric tablets

Tra cứu thông tin về thuốc Malanil paediatric tablets trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Malanil tablets

Tra cứu thông tin về thuốc Malanil tablets trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Mulasmin-500

Tra cứu thông tin về thuốc Mulasmin-500 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...