Tags

bệnh sốt

Tác dụng thuốc Alenta 70mg

Tra cứu thông tin về thuốc Alenta 70mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Levocetirizine

Tra cứu thông tin về thuốc Levocetirizine trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Arfloquin

Tra cứu thông tin về thuốc Arfloquin trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Aceteming

Tra cứu thông tin về thuốc Aceteming trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc AcetaExtra

Tra cứu thông tin về thuốc AcetaExtra trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Acetalvic-Codein 30

Tra cứu thông tin về thuốc Acetalvic-Codein 30 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc ACE KID 80

Tra cứu thông tin về thuốc ACE KID 80 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc ABAB 500mg

Tra cứu thông tin về thuốc ABAB 500mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Paracetamol-500mg (DP Thanh Hóa)

Tra cứu thông tin về thuốc Paracetamol-500ml trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Paracetamol-100mg (DP TW 1)

Tra cứu thông tin về thuốc Paracetamol-100mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Aceralgin

Tra cứu thông tin về thuốc Aceralgin trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Sốt siêu vi là một trong những căn bệnh dễ mắc phải

Bệnh thông thường sẽ tự khỏi sau 7 ngày nhưng nếu không có biện pháp điều trị kịp thời có ...