Zentomyst 100 - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Zentomyst 100

Tra cứu thông tin về thuốc Zentomyst 100 (Công ty dược phẩm Trung ương 1 đăng ký) trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Zentomyst 100

Số đăng ký

VD-10933-10