Zentomoxy CPC 1 250mg - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Zentomoxy CPC 1 250mg

Tra cứu thông tin về thuốc Zentomoxy CPC 1 250mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Zentomoxy CPC 1 250mg

Số đăng ký

VD-11764-10