Zentomentin CPC1 - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Zentomentin CPC1

Tra cứu thông tin về thuốc Zentomentin CPC1 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Zentomentin CPC1

Số đăng ký

VN-7009-08

Dạng bào chế

Viên bao phim