Zentolexin CPC 1 500mg (Công ty đăng ký: Công ty Dược phẩm TW. 1) - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Zentolexin CPC 1 500mg (Công ty đăng ký: Công ty Dược phẩm TW. 1)

Tra cứu thông tin về thuốc Zentolexin CPC 1 500mg (Công ty đăng ký: Công ty Dược phẩm TW. 1) trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Zentolexin CPC 1 500mg (Công ty đăng ký: Công ty Dược phẩm TW. 1)

Số đăng ký

VD-11763-10