Zasinat 125 - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Zasinat 125

Tra cứu thông tin về thuốc Zasinat 125 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Zasinat 125

Số đăng ký

VD-11033-10