Xalexa 30 - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Xalexa 30

Tra cứu thông tin về thuốc Xalexa 30 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Xalexa 30

Số đăng ký

VN-9943-10

Dạng bào chế

Viên nén bao phim