Vinaflam 250 - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Vinaflam 250

Tra cứu thông tin về thuốc Vinaflam 250 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Vinaflam 250

Số đăng ký

VD-10889-10