Victoz - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Victoz

Tra cứu thông tin về thuốc Victoz trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Victoz

Số đăng ký

VN-9929-10

Dạng bào chế

Bột pha tiêm