Veybirol Tyrothricine - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Veybirol Tyrothricine

Tra cứu thông tin về thuốc Veybirol Tyrothricine trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Veybirol Tyrothricine

Số đăng ký

VN-6914-02

Dạng bào chế

Dung dịch súc miệng