Undefar 3g/15g - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Undefar 3g/15g

Tra cứu thông tin về thuốc Undefar 3g/15g trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Undefar 3g/15g

Số đăng ký

VNB-0025-02

Dạng bào chế

Thuốc bột