OliClinomel N4-550 E - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

OliClinomel N4-550 E

Tra cứu thông tin về thuốc OliClinomel N4-550 E trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc OliClinomel N4-550 E

Số đăng ký

VN-5003-10

Dạng bào chế

Nhũ dịch truyền

Quy cách đóng gói

Túi 1l có 3 ngăn: 0,2l Lipids 10%+ 0,4l Aminoacids 5,5% + 0,4l ,Glucose, 20%; Túi 1,5l có 3 ngăn: 0,3l Lipids 10% + 0,6l Aminoacids 5,5% + 0,6l ,Glucose, 20%; Túi 2l có 3 ngăn: 0,4l Lipids 10% + 0,8l