Melygra 20mg - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Melygra 20mg

Tra cứu thông tin về thuốc Melygra 20mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Melygra 20mg

Số đăng ký

VD-10344-10

Quy cách đóng gói

hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 1 viên, hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 2 viên, hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 4 viên bao phim