Hemopoly Solution - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Hemopoly Solution

Thông tin cơ bản thuốc Hemopoly Solution

Số đăng ký

VN-16876-13

Nhà sản xuất

Phil International Co., Ltd.

Quy cách đóng gói

Hộp 20 ống 5ml