Ginkokup 120 - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Ginkokup 120

Thông tin cơ bản thuốc Ginkokup 120

Dạng bào chế

Viên nang mềm

Quy cách đóng gói

Hộp 2 túi nhôm x 3 vỉ x 10 viên nang mềm, Hộp 1 túi nhôm x 3 vỉ x 10 viên nang mềm

Thành phần

Cao chiết lá bạch quả 120mg

Dạng thuốc và hàm lượng

 

Hộp 2 túi nhôm x 3 vỉ x 10 viên nang mềm, Hộp 1 túi nhôm x 3 vỉ x 10 viên nang mềm

Cao chiết lá bạch quả 120mg