Tác dụng thuốc

Tên thuốc: Ecosip Plaster "Sheng Chun"
Đóng gói: Hộp 5 miếng 7,5cm x 10cm
Dạng bào chế: Cao dán
Hình ảnh:
Số đăng kí: VN-5992-08
Nhóm sản phẩm: Dầu xoa,cao xoa

Lưu ý:

Những thông tin về thuốc chỉ mang tính chất tham khảo không được xem là toa thuốc.

Mọi vấn đề liên quan tuthuoc24h sẽ không chịu trách nhiệm. Mong mọi người chú ý.