Antolac (thuốc bột) - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Antolac (thuốc bột)

Thông tin cơ bản thuốc Antolac (thuốc bột)

Quy cách đóng gói

Hộp 25 gói x 1g thuốc bột

Dạng thuốc và hàm lượng

 

Lactobacillus acidophilus 150 tỷ vi khuẩn sống/1g