Antisot plus - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Antisot plus

Thông tin cơ bản thuốc Antisot plus

Quy cách đóng gói

Hộp 1 lọ 100ml thuốc uống

Dạng thuốc và hàm lượng

 

Cỏ nhọ nồi, cam thảo, cối xay, mã đề, rễ cỏ tranh, trắc bách diệp, hòe hoa