Tags

thuốc chống đau thắt ngực

Tác dụng thuốc Hismedan 20mg

Tra cứu thông tin về thuốc Hismedan 20mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Neotazin 20mg

Tra cứu thông tin về thuốc Neotazin-20mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Montigate 5mg

Tra cứu thông tin về thuốc Montigate 5mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Montigate 4mg

Tra cứu thông tin về thuốc Montigate 4mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Montigate 10mg

Tra cứu thông tin về thuốc Montigate 10mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Lusazym

Tra cứu thông tin về thuốc Lusazym trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Meyerdipin 5

Tra cứu thông tin về thuốc Meyerdipin 5 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Metazydyna 20mg

Tra cứu thông tin về thuốc Metazydyna trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Metazrel

Tra cứu thông tin về thuốc Metazrel trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Herbesser-60mg

Tra cứu thông tin về thuốc Herbesser 60 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Intas Amtas-AT

Tra cứu thông tin về thuốc Intas Amtas-AT trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Asmeco fort

Tra cứu thông tin về thuốc Asmeco fort trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...