Tags

bệnh viêm loét dạ dày

Tác dụng thuốc Celivite

Tra cứu thông tin về thuốc Celivite trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Cinezole Kit

Tra cứu thông tin về thuốc Cinezole Kit trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Omgenix-20

Tra cứu thông tin về thuốc Omgenix-20 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Omesun 40

Tra cứu thông tin về thuốc Omesun 40 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Orle

Tra cứu thông tin về thuốc Orle trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Omeprazol-20mg

Tra cứu thông tin về thuốc Omeprazol-20mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Omazolta

Tra cứu thông tin về thuốc Omazolta trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Omarxol 40mg I.V. Infusion

Tra cứu thông tin về thuốc Omarxol 40mg I.V. Infusion trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, ...

Tác dụng thuốc Maxcid 20

Tra cứu thông tin về thuốc Maxcid 20 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Lucip

Tra cứu thông tin về thuốc Lucip trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Massopulgit

Tra cứu thông tin về thuốc Massopulgit (Công ty dược phẩm Trung ương 1 đăng ký) trên Tủ thuốc 24h, ...

Tác dụng thuốc Loxozole

Tra cứu thông tin về thuốc Loxozole trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Ocid

Tra cứu thông tin về thuốc Ocid trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Logzece

Tra cứu thông tin về thuốc Logzece trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Misoprostol

Tra cứu thông tin về thuốc Misoprostol trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Nhuận tràng thông táo

Tra cứu thông tin về thuốc Nhuận tràng thông táo trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, ...

Tác dụng thuốc Lomindus

Tra cứu thông tin về thuốc Lomindus trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Meprafort

Tra cứu thông tin về thuốc Meprafort trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Lantrizon

Tra cứu thông tin về thuốc Lantrizon trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Lansoprazole Stada 30mg

Tra cứu thông tin về thuốc Lansoprazole Stada 30mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...