Tags

bệnh suy dinh dưỡng

Tác dụng thuốc Esamvit capsule

Tra cứu thông tin về thuốc Esamvit capsule trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Kid Bosmaton

Tra cứu thông tin về thuốc Kid Bosmaton trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Glucose Lavoisier 5%

Tra cứu thông tin về thuốc Glucose Lavoisier 5% trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Glucose Lavoisier 30%

Tra cứu thông tin về thuốc Glucose Lavoisier 30% trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Glucose Lavoisier 10%

Tra cứu thông tin về thuốc Glucose Lavoisier 10% trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Glucose Intravenous infusion BP (5%w/v)-Nir-5D

Tra cứu thông tin về thuốc Glucose Intravenous infusion BP (5%w/v)-Nir-5D trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều ...

Tác dụng thuốc Glucose Injection 10%

Tra cứu thông tin về thuốc Glucose Injection 10% trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Glucose 50% 10ml

Tra cứu thông tin về thuốc Glucose 50% 10ml trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Manervin Tablet

Tra cứu thông tin về thuốc Manervin Tablet trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Vì sao bé bị suy dinh dưỡng mặc dù bố mẹ vẫn chăm kỹ

Vitamin là chất dinh dưỡng vô cùng quan trọng đối sự sự tăng trưởng và phát triển của trẻ. Thiếu ...

Tác dụng thuốc Vitaplex-S liquid

Tra cứu thông tin về thuốc Vitaplex-S liquid trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Biotin

Tra cứu thông tin về thuốc Biotin trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Amino plus Liquid

Tra cứu thông tin về thuốc Amino plus Liquid trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Albuminar 25

Tra cứu thông tin về thuốc Albuminar 25 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Albumin Inj. 20%-GCC

Tra cứu thông tin về thuốc Albumin Inj. 20%-GCC trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...