Vistar C 500mg - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Vistar C 500mg

Tra cứu thông tin về thuốc Vistar C 500mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Vistar C 500mg

Số đăng ký

VD-11200-10