Vifazer syrup - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Vifazer syrup

Tra cứu thông tin về thuốc Vifazer syrup trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Vifazer syrup

Số đăng ký

VN-3629-07

Dạng bào chế

Siro