Tỷ viêm linh - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Tỷ viêm linh

Tra cứu thông tin về thuốc Tỷ viêm linh trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Tỷ viêm linh

Số đăng ký

VND-4319-05

Dạng bào chế

Hoàn cứng