Hemasite - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Hemasite

Thông tin cơ bản thuốc Hemasite

Số đăng ký

VN-16522-13

Nhà sản xuất

Myung Moon Pharmaceutical., Co., Ltd.

Quy cách đóng gói

Hộp 10 ống x 4ml