Tags

thuốc tim mạch

Tác dụng thuốc Ucyrin 75mg

Tra cứu thông tin về thuốc Ucyrin 75mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Vaslor 10

Tra cứu thông tin về thuốc Vaslor 10 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Bloza

Tra cứu thông tin về thuốc Bloza trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Ampha 3B

Tra cứu thông tin về thuốc Ampha 3B trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Resines 5mg

Tra cứu thông tin về thuốc Resines 5mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Zyrova 10

Tra cứu thông tin về thuốc Zyrova 10 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Neotazin 20mg

Tra cứu thông tin về thuốc Neotazin-20mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Irbezyd H 300/12.5

Tra cứu thông tin về thuốc Irbezyd H 300/12.5 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Zyrova 5

Tra cứu thông tin về thuốc Zyrova 5 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Torpace 5

Tra cứu thông tin về thuốc Torpace-5 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Zyrova 20

Tra cứu thông tin về thuốc Zyrova 20 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Modalim 100mg

Tra cứu thông tin về thuốc Modalim 100mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Hyzaar

Tra cứu thông tin về thuốc Hyzaar (Cơ sở đóng gói: Merck Sharp & Dohme (Australia) Pty. Ltd., đ/c: 54-68 ...

Tác dụng thuốc Oftofacin 20

Tra cứu thông tin về thuốc Oftofacin 20 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Mucopan Tab.

Tra cứu thông tin về thuốc Mucopan Tab. trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Hytenol 6,25mg

Tra cứu thông tin về thuốc Hytenol 6,25mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Madodipin 10

Tra cứu thông tin về thuốc Madodipin 10 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Miratel 80

Tra cứu thông tin về thuốc Miratel 80 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Miratel 40

Tra cứu thông tin về thuốc Miratel 40 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Miratan 50

Tra cứu thông tin về thuốc Miratan 50 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Miratan 25

Tra cứu thông tin về thuốc Miratan 25 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Macorel

Tra cứu thông tin về thuốc Macorel (Đóng gói: Elpen Pharmaceuticals Co. Inc., Hy lạp) trên Tủ thuốc 24h, bao ...