Tuthuoc24h.net

thuốc chống viêm không steroid

Tác dụng thuốc TV.Pafen-F

0 Bình luận

0 Lượt xem

Tra cứu thông tin về thuốc TV.Pafen-F trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Tác dụng thuốc Denilac

0 Bình luận

0 Lượt xem

Tra cứu thông tin về thuốc Denilac trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Tác dụng thuốc Mobic 15mg

0 Bình luận

0 Lượt xem

Tra cứu thông tin về thuốc Mobic 15mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Tác dụng thuốc Theda Cold

0 Bình luận

0 Lượt xem

Tra cứu thông tin về thuốc Theda-Cold trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Tác dụng thuốc Revibra

0 Bình luận

0 Lượt xem

Tra cứu thông tin về thuốc Revibra trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Tác dụng thuốc Oritaren Injection Oriental

0 Bình luận

0 Lượt xem

Tra cứu thông tin về thuốc Oritaren Injection Oriental trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Tác dụng thuốc Muslton

0 Bình luận

0 Lượt xem

Tra cứu thông tin về thuốc Muslton trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Tác dụng thuốc Monbig

0 Bình luận

0 Lượt xem

Tra cứu thông tin về thuốc Monbig trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...