Tags

dung dịch tiêm

Tác dụng thuốc Combilipid Peri Injection

Tra cứu thông tin về thuốc Combilipid Peri Injection trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Dịch truyền Dextrose 10%

Tra cứu thông tin về thuốc Dịch truyền Dextrose 10% trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, ...