Wepox 4000 - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Wepox 4000

Tra cứu thông tin về thuốc Wepox 4000 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Wepox 4000

Số đăng ký

VN-9892-10

Dạng bào chế

Dung dịch tiêm