Vitamin C 50mg - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Vitamin C 50mg

Tra cứu thông tin về thuốc Vitamin C 50mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Vitamin C 50mg

Số đăng ký

VD-10483-10