VifTicol - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

VifTicol

Tra cứu thông tin về thuốc VifTicol trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc VifTicol

Số đăng ký

VNB-1079-02

Dạng bào chế

Thuốc nhỏ mắt