Tags

thuốc trị thoái hóa khớp

Tác dụng thuốc Markoxib 200

Tra cứu thông tin về thuốc Markoxib 200 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Markoxib 100

Tra cứu thông tin về thuốc Markoxib 100 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Ibasamine

Tra cứu thông tin về thuốc Ibasamine trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Mbrinflam F.C. Tablets

Tra cứu thông tin về thuốc Mbrinflam F.C. Tablets trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Mexif

Tra cứu thông tin về thuốc Mexif trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Newwocomin Cap

Tra cứu thông tin về thuốc Newwocomin Cap trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Vasomin 1000

Tra cứu thông tin về thuốc Vasomin 1000 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Ezelex-100

Tra cứu thông tin về thuốc Ezelex-100 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Hiaflect injection

Tra cứu thông tin về thuốc Hiaflect injection trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Gynmerus

Tra cứu thông tin về thuốc Gynmerus trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Duoplavin

Tra cứu thông tin về thuốc Duoplavin trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Cenoxib 100

Tra cứu thông tin về thuốc Cenoxib 100 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Cenmopen

Tra cứu thông tin về thuốc Cenmopen trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Cenoxib 200

Tra cứu thông tin về thuốc Cenoxib 200 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...