Tags

thuốc trị loét tá tràng

Tác dụng thuốc Trimesotex 100mg

Tra cứu thông tin về thuốc Trimesotex 100mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Porarac capsules

Tra cứu thông tin về thuốc Porarac capsules trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Meyerpanzol

Tra cứu thông tin về thuốc Meyerpanzol trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Mepraz

Tra cứu thông tin về thuốc Mepraz trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Myllancid 20

Tra cứu thông tin về thuốc Myllancid 20 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Ompral

Tra cứu thông tin về thuốc Ompral trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Ommirac

Tra cứu thông tin về thuốc Ommirac trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Omlife capsules

Tra cứu thông tin về thuốc Omlife capsules trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Omlek-20

Tra cứu thông tin về thuốc Omlek-20 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Omgenix-20

Tra cứu thông tin về thuốc Omgenix-20 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Ometift

Tra cứu thông tin về thuốc Ometift trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Omesun 40

Tra cứu thông tin về thuốc Omesun 40 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Omeptul

Tra cứu thông tin về thuốc Omeptul trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Omeprazole Stada 40mg

Tra cứu thông tin về thuốc Omeprazole Stada 40mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Omeprazole Stada 10mg

Tra cứu thông tin về thuốc Omeprazole Stada 10mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Omeprazole Sodium for injection 40mg

Tra cứu thông tin về thuốc Omeprazole Sodium for injection 40mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều ...