Herceptin (Đóng gói: F. Hoffmann-La Roche Ltd., Wurmisweg CH-4303 Kaiseraugst, Switzeland) - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Herceptin (Đóng gói: F. Hoffmann-La Roche Ltd., Wurmisweg CH-4303 Kaiseraugst, Switzeland)

Tra cứu thông tin về thuốc Herceptin (Đóng gói: F. Hoffmann-La Roche Ltd., Wurmisweg CH-4303 Kaiseraugst, Switzeland) trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Herceptin (Đóng gói: F. Hoffmann-La Roche Ltd., Wurmisweg CH-4303 Kaiseraugst, Switzeland)

Số đăng ký

VN1-136-09

Dạng bào chế

Bột đông khô để pha dung dịch truyền