Tags

thuốc trị viêm đường hô hấp

Tác dụng thuốc Pycip 500mg

Tra cứu thông tin về thuốc Pycip 500mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Oribier 200mg

Tra cứu thông tin về thuốc Oribier 200mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Mucocet Injection

Tra cứu thông tin về thuốc Mucocet Injection trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Novibutil Injection

Tra cứu thông tin về thuốc Novibutil Injection trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...