Xalacom - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Xalacom

Tra cứu thông tin về thuốc Xalacom trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Xalacom

Số đăng ký

VN1-031-07

Dạng bào chế

Dung dịch nhỏ mắt