Tamiflu (Đóng gói: F. Hoffmann-La Roche Ltd., Switzerland) - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Tamiflu (Đóng gói: F. Hoffmann-La Roche Ltd., Switzerland)

Tra cứu thông tin về thuốc Tamiflu (Đóng gói: F. Hoffmann-La Roche Ltd., Switzerland) trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Tamiflu (Đóng gói: F. Hoffmann-La Roche Ltd., Switzerland)

Số đăng ký

VN-15435-12

Dạng bào chế

Bột pha hỗn dịch uống