Tags

thuốc chống tăng calci máu

Tác dụng thuốc Miacalcic Nasal 200

Tra cứu thông tin về thuốc Miacalcic Nasal 200 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Naslim

Tra cứu thông tin về thuốc Naslim trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Kosvita

Tra cứu thông tin về thuốc Kosvita (nsx2: Su-heung capsule Co., Korea) trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, ...

Tác dụng thuốc Calcitonin 100 Jelfa solution for injection

Tra cứu thông tin về thuốc Calcitonin 100 Jelfa solution for injection trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, ...

Tác dụng thuốc Cadotin nasal spray 50IU 'Standard'

Tra cứu thông tin về thuốc Cadotin nasal spray 50IU 'Standard' trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều ...