Tags

nhà thuốc quầy thuốc

Những thông tin không thể bỏ qua nếu như muốn mở một nhà thuốc hợp pháp

Cơ sở bán lẻ thuốc chủ yếu là cơ sở kinh doanh theo hình thức hộ gia đình nên các ...

Nhà thuốc và quầy thuốc có khác nhau chăng?

Người phụ trách chuyên môn ở nhà thuốc: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành dược và có 02 năm ...

Số đăng kí thuốc là một công cụ đắc lực để quản lí quầy thuốc hiệu quả

Để quản lí quầy thuốc của mình hiệu quả, tránh những nhầm lần ,thuận tiện việc kiểm tra rà soát, ...

Từ cuối năm 2018 tất cả nhà thuốc bắt buộc kết nối mạng để ngăn chặn tăng giá thuốc và thuốc giả

Theo đề án kê đơn và bán thuốc theo đơn, đến năm 2020, 100% kháng sinh phải bán thuốc theo ...