Vancorin injection 500mg - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Vancorin injection 500mg

Tra cứu thông tin về thuốc Vancorin injection 500mg (Đóng gói: CJ CheilJedang Corporation; địa chỉ: 511, Dokpyong-Ri, Majang-My trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Vancorin injection 500mg

Số đăng ký

VN-10188-10

Dạng bào chế

Bột đông khô pha tiêm