Ultazidim - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Ultazidim

Tra cứu thông tin về thuốc Ultazidim trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Ultazidim

Số đăng ký

VN-6412-08

Dạng bào chế

Bột pha tiêm