Tra cứu thuốc chuẩn nhất
Sức Khỏe

Từ 1/7/2018 người lao động và hưu trí sẽ được tăng 3 quyền lợi về lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Nghị định 72/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1.7.2018 quy định tăng mức lương cơ sở dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người làm trong lực lượng vũ trang nhân dân. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ được tăng từ mức 1,3 triệu đồng/tháng lên mức 1,39 triệu đồng/tháng. Mức lương cơ sở mới được dùng làm căn cứ để tính các khoản lương và phí sau đây: tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Nhiều chính sách mới về tiền lương và BHXH của người lao động chính thức có hiệu lực từ 1.7.2018, đáng chú ý là 3 thay đổi sau đây tác động đến quyền lợi thụ hưởng của người lao động và hưu trí. Cùng câp nhật nhé! 

1. Tăng mức lương cơ sở lên mức 1,39 triệu đồng/tháng

Nghị định 72/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1.7.2018 quy định tăng mức lương cơ sở dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người làm trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Theo đó, mức lương cơ sở sẽ được tăng từ mức 1,3 triệu đồng/tháng lên mức 1,39 triệu đồng/tháng.

Mức lương cơ sở mới được dùng làm căn cứ để tính các khoản lương và phí sau đây: tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

2. Tăng 6,92% lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 1.7.2018

Chính phủ đã ban hành Nghị định 88/2018/NĐ-CP với nội dung tăng thêm 6,92% lương hưu, trợ cấp từ ngày 1.7.2018.

Cụ thể là tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng như: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng (bao gồm cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg); Cán bộ xã, phường, thị trấn tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 121/2003/NĐ-CP và Nghị định 09/1998/NĐ-CP.

Bên cạnh đó còn có người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định 613/QĐ-TTg; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng;

3. Tăng mức tiền lương tối đa đóng BHXH

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức tiền lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Theo đó, mức lương cơ sở tăng lên dẫn đến mức tiền lương tối đa đóng BHXH cũng sẽ tăng theo, mức cụ thể là 27.800.000 đồng, mức hiện hành là 26.000.000 đồng.

Trước đó, Nghị quyết số 49/2017/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 đã thông qua việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở. Thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2018.

Theo Báo Mới