Tags

thuốc trị bệnh lậu

Tác dụng thuốc Auclanityl 625mg

Tra cứu thông tin về thuốc Auclanityl 625mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Oxnas duo suspension

Tra cứu thông tin về thuốc Oxnas duo suspension trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Clavsun

Tra cứu thông tin về thuốc Clavsun trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Cledomox 375

Tra cứu thông tin về thuốc Cledomox 375 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Cledomox 228.5

Tra cứu thông tin về thuốc Cledomox 228.5 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Clavuxel

Tra cứu thông tin về thuốc Clavuxel trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Clavsun 1000

Tra cứu thông tin về thuốc Clavsun 1000 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Clavmarksans 625

Tra cứu thông tin về thuốc Clavmarksans 625 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...