Tags

bệnh sốt rét

Tác dụng thuốc Malachlo

Tra cứu thông tin về thuốc Malachlo trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Doxymark 100

Tra cứu thông tin về thuốc Doxymark-100 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Cloroquin phosphat 250mg

Tra cứu thông tin về thuốc Cloroquin phosphat 250mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Artemisinin

Tra cứu thông tin về thuốc Artemisinin trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Artemether

Tra cứu thông tin về thuốc Artemether trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Mefloquin

Tra cứu thông tin về thuốc Mefloquin trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Những tháng cuối năm là giai đoạn bệnh sốt rét hoành hành

Với những người thường xuyên mắc bệnh sốt rét thì cần phải theo dõi người bệnh trong vài năm để ...

Tác dụng thuốc Axodox

Tra cứu thông tin về thuốc Axodox trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Quinine

Tra cứu thông tin về thuốc Quinine trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Hydroxychloroquine

Tra cứu thông tin về thuốc Hydroxychloroquine trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Arfloquin

Tra cứu thông tin về thuốc Arfloquin trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...