Tags

bệnh phong

Tác dụng thuốc Ethionamid

Tra cứu thông tin về thuốc Ethionamide trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Eremfat 150

Tra cứu thông tin về thuốc Eremfat 150 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...